Větrný mlýn

Bojanovice - Zlobice

 • Pozvání na spolkové setkání

  • Zveme všechny členy a příznivce Spolku přátel větrného mlýna Bojanovice-Zlobice v pátek 6. Května 2016 v 17 hodin do budovy fary na setkání s hosty z Bílova k besedě o konkrétní podobě projektu větrného mlýna.
  • Pojeďte s námi na výlet

   • Současně zveme všechny členy a příznivce Spolku přátel větrného mlýna na výlet spojený s prohlídkou Větrného mlýna ve Velkých Těšanech. Uskuteční se v neděli 22.května. Bližší informace budou na plakátech a vyhlášeny rozhlasem.
   • Zastavení v Bílově

    • Od založení Spolku přátel větrného mlýna Bojanovice- Zlobice v loňském roce jakoby se nic moc nedělo. Ale určité aktivity probíhaly, aniž by vyvolaly další rozruch v obci jako při založení spolku.
    • Hlavně jsme hledali možnosti, jak konkretizovat podobu našeho cíle a s tím spojenou projektovou dokumentaci. Počet členů spolku je sice oproti dalším v obci (míněno hasiče, sportovce a další) podstatně menší, náš cíl však představuje značný rozměr, a to jak ve velikosti, jak hodnoty díla. To právě je trnem v oku některých našich občanů. Jádro spolku je však jednotné a potvrdilo se to při letošní první akci – výletu do Bílova. Setkání s podnikatelem, který připravuje v Bílově vybudování větrného mlýnu, který zde kdysi stával, tak jako u nás na Větřáku. Bílovský projekt již existuje, a tak naše setkání bylo zaměřeno právě tímto směrem, získat potřebné informace, jak na to jít. Setkání to bylo vskutku příjemné doplněné i návštěvou rozhledny Kanihůry v blízkosti obce. Náš hostitel byl na oplátku pozván k nám do obce k dalšímu nasměrování spolupráce.
    • Ukliďme svět, ukliďme Česko

     • Bez velkého váhání se členové spolku zapojili do vyhlášené celosvětové dobrovolnické úklidové akce nazvané Ukliďme svět, ukliďme Česko a v sobotu 16. dubna jsme se pohybovali po obou částech obce a sesbírali odpadky po těch neukázněných, kterým je jedno, co kde odhodí.
     • Strom roku

      • Členové spolku podpořili iniciativu obce k nahlášení do ankety STROM ROKU, kterým by měly být lípy/lípa na Větřáku. Vždyť právě lípu máme v obecním znaku. A víte jak jsou staré? Byly zasázeny v roce 1908, takže je jim 108 let. Tak uvidíme, kolik podpůrných hlasů v anketě dostanou. Budeme to bedlivě sledovat.
      • Pojďte s námi do spolku

       • Je prý takové úsloví: „Čert vem všecky spolky“. Osobně si myslím, že o ušlechtilé cíle mnoha již fungujících spolků v naší obci a celé společnosti čert ani zájem nemá, to spíš nekalé praktiky některých seskupení dalších by ho mohly zajímat. Proč spolek? To má za následek nový občanský řád, který namísto dosavadních občanských sdružení umožňuje zakládat spolky. Stačí na to tři zletilí, aby spolek založili. Nás je víc se společným zájmem, který v obci čas od času znovu ožívá.
       • Cílem společného zájmu je oživení historicko technické památky a tím turistického ruchu. Obec má sice bohatou historii, ale objektů, či nálezů, kterými ji může dokládat, mnoho není. Co by k nám přilákalo turisty? Představte si, že pojedete od Kroměříže přes Barbořinu, od Morkovic, od Kojetína, že pofrčíte autem po dálnici a uvidíte na horizontu lopaty větrného mlýnu. Ten tu kdysi dávno na kopci, který nás bojanovické a zlobické dělí, stával. Bylo to v období napoleonských válek, tehdy ze zcela účelových potřeb vznikali tito větrní obři na mnoha místech. Větrný mlýn byl v Koválovicích, v Lutopecnách a na této přímce i na kopci, kterému se dodnes říká Větřák. Je odsud krásný výhled široko daleko a tak i ten mlýn, kdyby tu znovu stál, by byl lákadlem k zastavení. Jenže od myšlenky k cíli vede dlouhá cesta a je k tomu zapotřebí nejen dosti prostředků ale také zapálených nadšenců, kteří rádi přiloží ruku ke společnému dílu.

  Proto pojďte s námi do spolku na znovu vybudování větrného mlýna, který bude kopec nejen osvětlovat (konečně), bude k nám do obce lákat turisty, ale hlavně, bude to kus krásné oživené historie.

  Spolek přátel větrného mlýna Bojanovice - Zlobice

  IČO: 04163923

  web: www.zlobicebojanovice.cz/vetrak.html

  email: vetrak (zavináč) zlobicebojanovice.cz

  facebook:

  © 2014 Spolek přátel větrného mlýna Bojanovice - Zlobice • All Rights Reserved